… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

SVAR: Hentet fra https://www.sismo.no/no/pub/tema/trekk-i-lonn-eller-trygd 

Trekk i lønn eller trygd – Utleggstrekk

Tavle med tegn for pluss, minus, multiplikasjon og divisjon.

Utleggstrekk i lønn eller trygd (gjelder også feriepenger), dvs lønnstrekk , betyr at du blir trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av NAV.

Før utleggstrekket

Før vi trekker i lønn eller trygd har det vært holdt en utleggsforretning. Du blir alltid varslet før vi avholder denne. I en utleggsforretning beslutter vi om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler.

Hva bør du gjøre?

  • Sjekk om opplysningene i varselet er korrekt eller om vi mangler opplysninger.
  • Nye opplysninger må sendes inn og dokumentasjon må legges ved.
  • Send skjema og dokumentasjon til oss i posten.

Hvordan gjør vi beregningen?

Inntekter (nettolønn eller trygdeytelser, barnetrygd, m.m.)
– Utgifter (boutgifter, barnepass, m.m.)
– Livsopphold
= Månedlig trekk

Hvis beregningen vår viser at du ikke har nok igjen til å kunne leve for (livsopphold), vil vi ikke sette i gang trekk.

Gjennomføring av utleggstrekk

Hvis vi bestemmer at et utleggstrekk skal settes i gang, pålegger vi din arbeidsgiver eller NAV å utføre trekket. Arbeidsgiver eller NAV er pliktig etter loven å utføre det trekket vi ber om.
Et utleggstrekk vil sannsynligvis gi deg en betalingsanmerkning.

Endre trekk?

 

 Hvis du mener at beregningsgrunnlaget ikke er korrekt, må du sende inn en dokumentert henvendelse til oss.

Konsekvenser av utleggstrekk for samboer/ektefelle?

I utgangspunktet har du som skyldner ansvar for egen gjeld. Vi tar ikke utlegg i samboers eller ektefelles lønn eller trygd, men i lønn eller trygd du som skyldner mottar.

Vi har muligheten til å beregne trekket utfra husholdningens samlede inntekter og utgifter.

Samboer eller ektefelle kan bli berørt av trekket, fordi husholdningens inntekter blir redusert i trekkperioden.

Klage på utleggstrekk?

Hvis du ønsker å klage på et trekk, må du sende klagen skriftlig med opplysninger om din økonomi. Disse opplysningene må dokumenteres.