… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

SVAR: Det er flere ytelser som er aktuelle dersom du er enslig mor eller far:

  • Du kan få overgangsstønad dersom du ikke har mulighet til å forsørge deg selv på grunn av omsorg for barnet.
  • Du kan få stønad til barnetilsyn for å dekke kostnader knyttet til barnetilsyn i forbindelse med arbeid, utdanning eller når du er jobbsøkende.
  • Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med. Du kan ha rett til utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn.
  • Du kan få utdanningsstønad dersom du trenger utdanning for å bli i stand til å forsørge deg selv ved eget arbeid. 
  • Du kan få tilskudd til flytting for å komme i arbeid for å dekke faktiske reise- og flyttekostnader dersom du må flytte for å komme i arbeid. Forutsetningen er at du ikke har mulighet til å få arbeid på hjemstedet, og utgiftene må være nødvendige og stå i rimelig forhold til omfang

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Enslig+mor+eller+far/Oversikt+over+st%C3%B8nader+til+enslig+mor+eller+far.1038.cms#chapter-2

 

Litt info om særfradrag på skatten:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Fradrag/Andre-fradrag/Nytt-sarfradrag-for-enslige-forsorgere–gjelder-fra-inntektsaret-2013/