Hvem kan få svangerskapspenger?

Du kan ha rett til svangerskapspenger hvis arbeidet, eller forhold på arbeidsplassen, medfører risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Dette gjelder for eksempel

  • arbeid med kjemiske stoffer
  • fysisk krevende arbeid
  • arbeid med stressbelastning
  • psykososiale forhold

Du må ha vært i arbeid i minst fire uker for at du skal ha rett til svangerskapspenger. Inntekten din må på årsbasis utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Du kan få svangerskapspenger fra det tidspunktet du må avbryte arbeidet, og fram til tre uker før du har termin.

Hvis du kan jobbe redusert, kan du få graderte svangerskapspenger. Hvis du ikke kan jobbe under svangerskapet fordi du er syk, kan du ha rett til sykepenger.

Du kan lese mer om rettigheter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på http://www.arbeidstilsynet.no/ og https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Arbeidsforhold/Permisjoner-og-ferie/Hva-er-svangerskapspenger/