… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

Spørsmål : Har jeg krav på ung ufør tillegg på AAP ?

januar 21st, 2015 | Posted by ingrid in AAP

§ 11-16 tredje ledd – Minste årlige ytelse for brukere som har fått sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+11-16+Arbeidsavklaringspengenes+st%C3%B8rrelse.232396.cms

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.