… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

SPØRSMÅL: JEG HAR FÅTT BREV OM VARSEL PÅ UTLEGGSTREKK

januar 14th, 2015 | Posted by Jan Gundersen in GJELDSPROBLEM

SVAR:  Dette kan du gjøre for å ikke komme i minus i mitt budsjett.

Namsmannen eller andre kreditorer som varsler om utleggstrekk gjør som sagt dette for å sikre sin gjeld, slik at den blir betalt..
Men du som har mottatt brevet har også dine lover som sikrer deg at du sitter igjen med mat på bordet og tak over hodet.

I brevet fra namsmannen eller kreditoren blir du bedt om en oversikt over inntekter og utgifter og hva du eier av midler som biler, motorsykler , boliger, hytter, campingvogner eller midler på konto/aksjer eller annet.

Du viser til ditt budsjett, som viser inntekter og utgifter.

Har du IKKE budsjett, kan du laste ned et budsjett som vi har laget under.
Dette budsjettet er beregnet for å se hvor mye du kan sitte tilbake med når noen skal ha utleggstrekk på deg, der man makser nedbetalingene til prioriterte kreditorer, der lavere prioriteter MÅ vente på tur.
Budsjettet kviler og på at du ikke eiger noe av verdi, då det straks er vanskelig å behalde når kreditorene vil ha pengane sine.
(Les punkt for punkt i vedlagt brev)

budsjett2015livsopphold (XLX format)

budsjett2015livsopphold (PDF format)

punkttilpunkt (PDF format)

GJELDSORDNINGSLOVENS LIVSOPPHOLDSSATSER

Brev til namsmanne (søknad om endring av utleggstrekk) (DOCX Format)

Brev til namsmanne (søknad om endring av utleggstrekk) (PDF Format)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.