… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

Hva er AAP ?

januar 26th, 2015 | Posted by ingrid in AAP

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

https://www.nav.no/…/Arbeidsavklaringspenger+%28AAP%29.2173…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.