… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp, og gis av advokater og autoriserte rettshjelpere. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue.

Finn ut om du har krav på fri rettshjelp her.: http://www.fri-rettshjelp.no/

 

SPØRSMÅL: HVA ER BARNETRYGD?

januar 13th, 2015 | Posted by camilla in BARNEVERN - (0 Comments)

SVAR: Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn. Dersom du er enslig forsørger, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det du faktisk bor sammen med (utvidet barnetrygd).

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnetrygd+og+kontantstotte/Barnetrygd.156.cms